Een goed bewaard geheim

 

Voerbelangen en de burgemeester hebben altijd beweerd dat zij specialisten zijn in goed bestuur en open communicatie.


Onze groep RAL is echter verbaasd over het aantal Voerenaars die de inhoud niet kennen van het dossier van de bouw van de nieuwe parochiezaal in ‘s-Gravenvoeren, waarvoor de kerkfabriek € 1,119,486.71 volledig heeft opgenomen van een rekening gewaarborgd door de gemeente.


Vanaf 2005 is de gemeenteraad reeds bezig met het dossier van de restauratie van de kerk van ’s Gravenvoeren en op 26 april 2007 neemt de gemeenteraad het principebesluit om op te treden als borg voor € 2,5 miljoen voor een krediet toegestaan door de KBC aan de kerkfabriek voor de renovatie van de kerk en de restauratie van de parochiezaal (winterkappel).


Onze groep heeft het dossier van de restauratie van de kerk altijd gesteund maar er is nooit sprake geweest op de vergaderingen van het College en van de Raad, van de nieuwbouw van de parochiezaal. Toch besloot de gemeenteraad op zijn vergadering van 26 oktober 2010, meerderheid tegen oppositie, het raadsbesluit van 26 april 2007 te bevestigen. De verbintenis van de gemeente werd dus effectief.


Volgens de burgemeester zou deze waarborg nooit opgeroepen mogen worden, vermits deze kredietopening terugbetaald zou worden door de subsidies en toelagen van het Vlaams Gewest, van de provincie Limburg en van de gemeente; de kerkfabriek financierde het klein overblijvende tekort aan toelagen.


Concreet moest de kerkfabriek een speciale rekening openen bij de KBC waarop de betalingen van de renovatiekosten dienden te gebeuren en waarop de verschillende subsidies eveneens geboekt zouden worden.


Maar de kerkfabriek, in plaats van zich te beperken tot een eenvoudige renovatie van haar kleine parochiezaal, is overgegaan tot de bouw van een splinternieuwe veel ruimere zaal, uitgerust met moderne toilettenen een prachtige bar (eigenaardig in een winterkapel !!!) en dit voor een kostprijs van € 1,119,486.71 opgenomen op de speciale rekening, die ondertussen reeds gecrediteerd werd van de te bekomen subsidies.


Het is de architect die begin 2017 bij de gemeente zijn geld kwam opeisen dat hij niet kon krijgen van de kerkfabriek (€ 284,480.14, niet mis !!), die de vis boven water bracht. Het gemeentebestuur ontdekte, met stomheid geslagen, wat beschouwd kan worden als een verduistering van overheidsgelden samen met tegelijkertijd het aanzienlijk negatief saldo (€ 1,922,321.77 in december 2016) van de rekening waarvoor de gemeente zich borg gesteld had.


Kunnen wij ons inbeelden dat onze burgemeester en zijn fractie niet op de hoogte waren van dit gebeuren zoals hij het beweert?

Kunnen wij ons voorstellen dat de leden van de kerkfabriek, die eervol en vrijwilligers zijn, overheidsmiddelen hebben verduisterd die in principe bestemd waren voor de restauratie van de kerk, om ze te gebruiken voor de bouw van een nieuw privégebouw ?

Kunnen wij ons voorstellen dat de raadsleden en schepenen van Voerbelangen die actief zijn in andere kerkelijke verenigingen er niet van op de hoogte waren zoals zij het beweren?

Kunnen wij ons voorstellen dat de gemeente geen controle kan uitvoeren over de werking van de kerkfabriek van ‘s-Gravenvoeren

Wie is verantwoordelijk voor deze puinhoop?

Wat zijn de bedragen die nog te betalen blijven?

Wat is het huidig saldo van de speciale rekening gezien de belangrijke interesten die bijgeboekt zijn geweest?


Zoveel vragen die onze groep RAL op de laatste gemeenteraden gesteld heeft maar die allen onbeantwoord zijn gebleven door de burgemeester.


Toch zal de gemeente haar verplichtingen moeten nakomen en de KBC moeten terugbetalen. Het zijn dus alle Voerenaars die hun portemonnee zullen moeten opendoen om de kosten van de parochiezaal van ‘s-Gravenvoeren te betalen, de inwoners van Moelingen, die van Sint-Martensvoeren, van Sint-Pietervoeren, van Teuven en Remersdaal, voor een parochiezaal die ze waarschijnlijk nooit zullen gebruiken.


Volgens de eigen berekeningen van de burgemeester zal dit een financiële kost zijn voor de gemeente van € 150.000 per jaar gedurende 20 jaar.


Dit heeft ook reeds als resultaat dat de fasen 3 en 4 van de restauratie van de kerk samen met de bouw van de nieuwe vestiging van de politie (een nuttige investering van 3 miljoen euro) hebben moeten uitgesteld worden.


God alleen in dit dossier kent de waarheid !!!!


De Groep R.A.L.


Version française.

Retour au sommaire.


Envoyez vos réactions et commentaires à info@retour-aux-libertes.be

Page mise à jour le 10 juin 2017