Texte

 
 

Vertalingen.

Als de tekst van een bericht in het Nederlands bestaat, dan geven we er kennis van.


Persbericht van 7 mei 2012:

De lokale politie van VOEREN heeft sinds de invoering van de clubpas op 1 Mei in MAASTRICHT ,buiten de dagelijkse toezichten aan de grensovergangen, al twee acties opgezet gericht naar drugtoerisme. Hierbij werden nog 5 personen betrapt met een gebruikshoeveelheid marihuana.Drie personen, woonachtig in Charleroi en LUIK, werden gearresteerd voor het bezit van harddrugs waarbij in totaal 60 gr heroine werd in beslag genomen. Er werden ook twee geseinden aangetroffen en één bestuurder legde een positieve drugtest af  terwijl hij een voertuig bestuurde.Tot slot werd er één niet-verzekerd voertuig getakeld.Bericht van de policie van 28 november 2011: inbraken en dubieue oproepen.

De laatste dagen werden bij onze diensten verschillende meldingen gedaan van dubieuze oproepen komende van het nummer 001721685200.

Wanneer wordt opgenomen vraagt een vrouw (Franse taal en mediterraan accent) of de gecontacteerde geïnteresseerd is in een alarminstallatie, of er al één aanwezig is ...

Gezien de recente inbraken voelen sommigen zich hier ongerust over en terecht.

De voorgaande nummer heeft geen aansluitadres. Belgacom werd verwittigd en zal hieromtrent een onderzoek al doen.

Het is aangeraden voor aan alarminstallatie te rade te gaan bij een erkende vakman en men laat best ook niet weten of men al of niet een alarminstallatie heeft.


Tevens vragen wij de bevolking alert te zijn voor verdachte handelingen naar aanleiding van een aantal recente inbraken.Deze gebeuren meestal reeds in de vooravond.Verwittig onmiddellijk de politie op nummer 0476/979931 zodat geen kostbare tijd verloren gaat. In de euregio (bvb Aken)  doet zich momenteel hetzelfde fenomeen voor.Probeer ook voertuigen en nummerplaten te noteren, ieder element kan van waarde zijn.Bericht van de politie van 26 september 2011: verlichting

De lokale politie VOEREN vraagt met aandrang regelmatig de verlichting van  uw voertuigen te controleren. De donkere dagen komen er aan met mist en neerslag. Vergeet ook Uw achtermistlicht niet. Een goede verlichting kan Uw leven en dat van anderen redden.


Opendeurdagen

Op 11 september 2011 zal er op de terreinen  van de technische dienst gemeente VOEREN  Schietekamer 6 3790 'S GRAVENVOEREN een opendeurdag doorgaan van Brandweer en Politie van 1200 tot 1700 uur.

Er zal onder andere twee politiepaarden met ruiter aanwezig zijn en demonstratie met een drughond.Een stand rekrutering/selectie politie  zal eveneens opgesteld staan.Tot slot kan je best je fototoestel meenemen wil je eens gefotografeerd worden op een politiemoto.

We heten iedereen van harte welkom.


Nieuwe telefoonnummer

De lokale politie VOEREN kan vanaf heden  bereikt worden op hun nieuwe telefoonnummer.Het commissariaat op Einde 92 te St MARTENS VOEREN  bereikt U via het nummer 04/381 99 99. De interventieploeg behoudt haar GSM nummer 0476/979 930 en het faxnummer blijft 04/381 24 41.  Uw eerste contact naar de verschillende diensten  contacteert U best via het nieuwe centrale nummer dat doorlopend bezet is van 0700 tot 1900 hr in de week en van 0900 tot 1700 hr in het weekend. De oude nummers blijven nog even actief.


Bericht van de politie van 19 mei 2011: Vakantietoezicht.

De lokale politie van VOEREN laat weten dat zoals ieder jaar vakantietoezicht kan gevraagd worden voor Uw woning (werkelijk en wettelijk adres).

Dit kan via mail,telefonisch , invullen van een aanvraag tot vakantietoezicht of nog liever komt U even langs bij het onthaal Einde 92.

Page mise à jour le 28 nov. 2013