MOULAND

 

Nom néerlandais actuel

Nouvelle dénomination en néerlandais

Proposition R@L

Opmerkingen

Justifications de VBL en néerlandais

Ou justifications ou remarques de R@L en français

Batticestraat

Batticestraat

Rue de Battice

Uitbreiding van de straat tot aan de grens met de Withuisstraat zodat dit deel van de Gewestweg één geheel wordt (i.p.v. nu twee onverklaarbare delen)

Bijstraat

Bijssstraat

Rue de la Bise

Verbetering van de naam (dubbele s)

Dorpstraat

Bijsstraat

Rue de la Bise

Deel richting Berwijn, in verlengde van huidige Bijsstraat

Dorpstraat

Dorpsstraat

Rue du Village

Verbetering van de naam (dubbele s)

Dorpstraat

Kerksteeg

Ruelle de l’église

De woningen 61, 62 en 63 (tussen het nieuwe deel van de Bijsstraat en het Kerkplein)

Drieschstraat

Driesch

???

Volledige zijstraat tot aan de Berwijn (dus vanaf woningen Duijsens & Rademaekers tot Berwijn). Dit is de oorspronkelijke benaming die om een of andere reden gewijzigd werd door de foute toevoeging van “straat” aan dit toponiem.

Le projet mentionne “Driesch” à Mouland, “Drees” à Fouron-le-Comte, « Driesen » à Teuven et « Driesschen » à Rémersdael. Ce qui est totalement incohérent.

Zonder naam

Getske

Petite Ruelle

Verbinding tussen de nieuwe Kerksteeg en Driesch (nieuwe bebouwing)

Kerkplein

Kerkplein

Place de l’élise

Beperking tot 2 woningen en de pastorij (59, 59a en 60: Paggen Lies en Thonus Jean). Het plein is afgebakend door de kerk, de begraafplaats (met woning 59 en de pastorij), het plein zelf tot aan de weg (=Dorpsstraat)

Mescherstraat

Roosenstraat

Rue Roosen

Vanaf “Nijssen” (nr 91) tot 106 (Frijns)

Il s’agirait du nom d’un ancien bourgmestre de Maestricht, propriétaire d’une maison à Mouland.

Mescherstraat

Kattestraat

Rue du Chat

Vanaf splitsing Mescherstraat langs de kapel tot de Batticestraat.

 

 

 

n.b. De verbinding tussen de Withuisstraat en Batticestraat blijft behouden als Mescherstraat

Schansstraat

Schansweg

Rue de Navagne

3a tot over de E25. Het is wel degelijk een weg (is een verbinding) en geen straat (is tussen huizen)

 

Elvenschans

Fort de Navagne

Woningen in oude hoeve van de Elvenschans. Nieuw.

Viséstraat

Viséweg

Route de Visé

258 tot spoorwegbrug: is de algemeen gebruikte naam voor deze verbindingsweg met de stad Visé

 

Hoynensweg

Rue de la Berwinne

251 tot 257 (langs de Berwijn) zijweg met bewoning. Onderscheid met de hoofdweg dient gemaakt te worden. Het is een historisch gekende naam.

En fait le nom en original est “chemin de Hoygnée”.

 

Elzen

Rue de la Berwinne ou Aulnaie

Vanaf frituur langs de Berwijn tot huis nr 278a (Plusquin)

Voerenstraat

Voerenstraat

Route de Fouron

Inkorting van de straat tot de zone tussen beide gewestwegen (brug Berwijn tot Batticestraat)

Voerenstraat

Voeregraaf

Talus de Fouron (?)

Deel tussen Batticestraat en grens met ’s-Gravenvoeren

Winkelstraat

Winkel

A l’coulèye

Gekende benaming die om een of andere reden de toevoeging straat kreeg. Dit was zondermeer een materiële vergissing. Het is een zone die in rechthoekvorm aaneensluit.

Utilisation d’une dénomination wallonne ancienne de ce lieu-dit, avec une signification identique.

Withuis

Withuis

Maison Blanche

Enkel de huizen Speetjens en alle overburen aan oude grens

Withuisstraat

Withuisstraat

Rue de la Maison Blanche

Vanaf brug Berwijn tot aan grens met Batticestraat (Gewestweg op Gewestweg). Van de Withuisstraat vallen dus enkele woningen (zieBatticestraat) en bouwpercelen af omwille van een puur logische indeling

 

 

 

De wegen die nu volgen zijn veldwegen. Ze krijgen een naam omwille van hun gebruik en de noodzaak voor de hulpdiensten.

Hoynensweg

Hoynensweg

Chemin de Hoygnée

Verlengde van de weg met dezelfde naam – vanaf Orsmolen tot Berneau

Ce chemin conduit au lieu-dit “Hoygnée” à Visé.

Weg van Doed Water naar Eijsden

Henrie-Terff

???

Vanaf de Schansweg tot Eijsden

Weg in Laagveld (Basse Campagne in Visé)

Mochel

Chemin de Basse Campagne

Van de Schansweg tot Visé

 

Bjenderweg

???

Van Voereweg tot Batticestraat in richting Berneau

Nom impossible puisque la “route de Berneau” existe déjà à Fouron-le-Comte.

 

Holleweg

Chemin creux

Van Viséweg naar Hoynensweg

 

Engelshagen

Haie des Anges

Van splitsing Holleweg richting spoorweg Visé

 

Berbestraatje

???

Vanaf Kapel tot Voerenstraat (molen Walpot/Orsmolen)

 

Gulpenszegel

???

Van kapel naar Voerenstraat en oversteek richting Berwijn en Batticestraat (richting Berneau)

 

Retour à l’article concernant les noms de rues votés par le conseil communal des Fourons le 21 juin 2007.